وضعیت ملک: <span>اقامتگاه های اقتصادی</span>

اقامتگاه های اقتصادی

69 ملک یافت شد

سوئیت ارزان قیمت در کیانشهر اهواز کد-۶۷۸

اهواز کیانشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

سوئیت ارزان قیمت در کیانشهر اهواز کد-۶۷۸ سوئیت ارزان قیمت در کیانشهر…

قیمت 300,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره روزانه سوئیت مبله در کوروش اهواز کد-۶۷۴

اهواز , کوروش

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه سوئیت مبله در کوروش اهواز کد-۶۷۴ اجاره روزانه سوئیت مبله…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره سوئیت مبله کیانشهر اهواز کد-۶۷۳

اهواز , کیانشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره سوئیت مبله کیانشهر اهواز کد-۶۷۳ اجاره سوئیت مبله کیانشهر اهواز کد-۶۷۳…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره روزانه آپارتمان در کوروش اهواز کد-۶۷۲

اهواز .کوروش

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه آپارتمان در کوروش اهواز کد-۶۷۲ اجاره روزانه آپارتمان در کوروش…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸

اهواز،خیابان کیانپارس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸ آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸…

قیمت 450,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹

اهواز،خیابان کیان پارس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹ آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹…

قیمت 450,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button