موقعیت ملک: کیان پارس

کیان پارس

14 ملک یافت شد

اجاره آپارتمان مبله لوکس کیانپارس اهواز کد-۶۹۱

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان مبله لوکس کیانپارس اهواز کد-۶۹۱ این واحد جهت اجاره آپارتمان…

قیمت 700,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره خانه روزانه در کیانپارس اهواز کد-۶۷۷

اهواز کیانپارس

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه روزانه در کیانپارس اهواز کد-۶۷۷ اجاره خانه روزانه در کیانپارس…

قیمت 350,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸

اهواز،خیابان کیانپارس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸ آپارتمان اجاره روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۶۸…

قیمت 700,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹

اهواز،خیابان کیان پارس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹ آپارتمان مبله اجاره کیانپارس اهواز کد-۶۶۹…

قیمت 750,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره اپارتمان روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۷۱

اهواز،خیابان کیانپارس

نمایش جزئیات

توضیحات

 اجاره اپارتمان روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۷۱  اجاره اپارتمان روزانه کیانپارس اهواز کد-۶۷۱…

قیمت 750,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان مبله کیانپارس اهواز کد-۶۷۰

اهواز،خیابان کیانپارس

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان مبله کیانپارس اهواز کد-۶۷۰ آپارتمان مبله کیانپارس اهواز کد-۶۷۰ ،این سوئیت…

قیمت 750,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button